top of page

Hälsokonsultation

- Det är normalt att vara frisk, det är inte normalt att vara sjuk.
Det är lättare att förebygga än bota -

Jag vägleder dig till enkla nödvändiga livsstilsförändringar för att få tillbaka din livskraft, livslust, och nå din vitalitet. 

Våra kroppar är fantastiska att kunna regenerera sig, när den har rätt virke och förutsättningar. 

 

Vi går igenom:
- din hälsostatus

- din livsstil

- din hälsohistoria 
- kostråd
- kosttillskott
- negativa livsstilsfaktorer


Vi väljer den hälso-paketlösning som passar dig med:

- näringsmedicin (mineraler, vitaminer, fettsyror mm.)
- tester/labbanalyser för att hitta näringsbrister/obalanser (hormontest, hårmineralanalys, födoämnesallergitest, fettsyratest, gentest)
- uppföljningstider, tidsplan. 

Image by Emma Simpson

Vad är funktionsmedicin? 

Inom funktionsmedicin söker man orsaken till ohälsa och symtomen. Och behandlar hela människan. Funktionsmedicinen utvecklades i USA på 90 talet och står för ett paradigmskifte inom hälsa och sjukvården.

 

Hur arbetar en näringsterapeut?

En utbildad näringsterapeut har studerat anatomi, fysiologi, biokemi, näringsfysiologi och klinisk nutrition. Inom klinisk nutrition använder vi individuella rekommendationer om kosthållning och kosttillskott för att förbättra hälsan.
En näringsterapeut tar fram behandlingsprogram för att optimera varje människas genetiska potential.

Naturläkare
Naturläkare är en terapeut med bred alternativmedicinsk kompetens samt högre basmedicinsk utbildning fastställd av Svenska Naturläkarförbundet (SNLF) Tyska heilpraktiker, naturläkare, tillhör en av tyska staten godkända yrkesgrupp. Naturläkaryrket finns även i USA, Canada, England, Australien. De kallas för Nature doctor, Naturopathic dr, Naturopathic physician. År 1975 bildades SNLF, Svenska Naturläkarförbundet. 

Framtidens sjukvård är friskvård och näringsinriktade terapier.
Förebygg sjukdom och lidande och investera i din hälsa! Funktionsmedicin, näringsterapi, kostrådgivning, coaching och vägledning är ett steg till friskare livsstil. Kunskap om livsstilsförändringar, nutrition och hälsa ger dig trygghet och en positiv självkänsla. Alternativ medicin – skonsam för din kropp. Funktionsmedicinen och näringsmedicin söker obalanser i kroppens biokemi. Mäter funktionsstörningar i kroppens organ och organsystem. Orsaksinriktad behandling istället för symtomdämpande, som skolmedicinen är. Behandlar förebyggande och individuellt. Som näringsterapeut vägleder jag dig. Jag vägleder till hälsosam livsstil, starkt immunförsvar och naturlig hållbar hälsa. Med näring! Utan gifter. Skonsamma, uppbyggande, förebyggande metoder för din kropp.

”Min mission är att sprida medvetenhet och kunskap om vår egen hälsa och ge stöd och åtgärder hur vi går tillväga! Som naturläkare vägleder jag hur vi kan stärka och reparera vår självregenererande och självläkande kropp med livsstilsförändringar. Hur vi kan förebygga sjukdom och lidande, och förse vår kropp med rätt byggnadsmaterial”.

Vi utför även hudvårdsbehandlingar och kroppsbehandlingar som komplement när det önskas.

 

Ansiktsbehandling, porrengöring, lymfmassage, fotvård

 

Låter det intressant?

bottom of page